Yazı Detayı
20 Kasım 2020 - Cuma 17:52 Bu yazı 337 kez okundu
 
PRİM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
Mustafa ERDEN
muserden@gmail.com
 
 

A- HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

 

2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan;

 

1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

 

2-İsteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

 

3- 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 

4- 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 31/12/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş bulunan ve 31/12/2020 itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

 

5- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

 

6- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

 

7- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

 

B- BAŞVURU SÜRESİ

 

Yapılandırmadan yararlanacak olanların, 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31.12.2020 SAAT 23.59 A KADAR E-SİGORTA YOLUYLA BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

 

C- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ GENEL OLARAK HESAPLANMASI

 

7256 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin on birinci fıkrasına göre Sosyal güvenlik Kurumu Alacaklarından yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

 

Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

 

Ç- YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ

 

Peşin Olarak Ödeme;

 

Söz konusu alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi olan 01.03.2021 tarihi-ne (28.02.2020 tarihi hafta sonu tatiline denk geldiğinden) kadar peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 17.11.2020 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faiz alınmayacak, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, FER’İ ALACAKLAR YERİNE Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI ESAS ALINARAK HESAPLANACAK TUTAR ÜZERİNDEN AYRICA 90 İNDİRİM YAPILACAKTIR.

 

Söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi olan 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 17.11.2020 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faiz alınmayacak; 30.04.2021 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca 50 indirim yapılacaktır.

 

Taksitler halinde ödeme;

 

7256 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

 
Etiketler: PRİM, ALACAKLARININ, YAPILANDIRILMASI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Ocak 2021
2021 YILI SGK PRİMLERİ VE ÖDENEKLERİ
479 Okunma.
08 Ocak 2021
SGK İLE KAMU BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
301 Okunma.
01 Ocak 2021
COVİD-19’un MESLEK HASTALIĞI SAYILMASI
338 Okunma.
25 Aralık 2020
BAŞVURU İÇİN 31 ARALIK SON GÜN
447 Okunma.
18 Aralık 2020
KAYIT DIŞILIĞIN SONLANDIRILMASI
434 Okunma.
11 Aralık 2020
GENEL SAĞLIK SİGORTA (GSS) PRİM BORCUNDAN KURTULMA FIRSATI
481 Okunma.
04 Aralık 2020
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Açıldı
317 Okunma.
27 Kasım 2020
KORONAVİRUS GERÇEĞİ
378 Okunma.
13 Kasım 2020
ERTELEN PRİM BORÇLARI MAHSUP EDİLEBİLECEK
403 Okunma.
06 Kasım 2020
HAYVANCILIK YATIRIMLARINA DEVLET HİBESİ
395 Okunma.
02 Kasım 2020
SİGORTA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE SÜRELERİNİN DURDURULMASI
453 Okunma.
23 Ekim 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SİGORTA PRİMİ YATARMI?
744 Okunma.
16 Ekim 2020
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
458 Okunma.
09 Ekim 2020
PANDEMİDE ÜCRET DESTEĞİ SÜRÜYOR
569 Okunma.
02 Ekim 2020
İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ
383 Okunma.
25 Eylül 2020
ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜDÜR?
569 Okunma.
18 Eylül 2020
SGK TARAFINDAN ÖDENEN AYLIK VE GELİRLERDE ZAMAN AŞIMINA DİKKAT
624 Okunma.
11 Eylül 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VEYA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALAN İŞYERLERİ
730 Okunma.
04 Eylül 2020
YAŞ HARİÇ DİĞER ŞARTLARI TAŞIYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALIP YENİ BİR İŞTE ÇALIŞIRSA NE OLUR?
485 Okunma.
28 Ağustos 2020
DOĞUM BORÇLANMASI
596 Okunma.
21 Ağustos 2020
EVDE BAKIM PARASI/AYLIĞI NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?
760 Okunma.
14 Ağustos 2020
EMEKLİLİK İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ
573 Okunma.
07 Ağustos 2020
EMEKLİLERLE İLGİLİ TALEPLER
483 Okunma.
24 Temmuz 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILIYOR
685 Okunma.
10 Temmuz 2020
SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI
792 Okunma.
03 Temmuz 2020
EMEKLİLERİN ZAMLI AYLIKLARI VE İKRAMİYE
775 Okunma.
26 Haziran 2020
ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLANLARDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI
670 Okunma.
19 Haziran 2020
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ
633 Okunma.
12 Haziran 2020
İŞSİZLİK RAKAMLARI VE İSTİHDAM
639 Okunma.
05 Haziran 2020
ALT SINIR AYLIĞI 1.500 TL OLDU
1131 Okunma.
29 Mayıs 2020
HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARMA NEDENİYLE AĞIR CEZA GELEBİLİR
1714 Okunma.
15 Mayıs 2020
SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SİSTEMİ
924 Okunma.
08 Mayıs 2020
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK
2978 Okunma.
01 Mayıs 2020
KORANAVİRÜS SONRASI ÖNLEM PAKETİNDE NELER VAR
1025 Okunma.
23 Nisan 2020
1000 TL SOSYAL YARDIMLAR KİMLERE VE NASIL VERİLİYOR?
3106 Okunma.
17 Nisan 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALMAYANLARA DA ÖDENEK VERİLİYOR
2420 Okunma.
10 Nisan 2020
KORONAVİRÜS TEDAVİLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK
861 Okunma.
03 Nisan 2020
COVİD-19 KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE İLAVE ÜCRET
1610 Okunma.
27 Mart 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
1684 Okunma.
20 Mart 2020
KORONAVİRÜS PAKETİNDE NELER VAR?
819 Okunma.
13 Mart 2020
ÖLÜM AYLIĞI/DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI
1407 Okunma.
06 Mart 2020
EMEKLİLERE ÖDENECEK PROMOSYON
1642 Okunma.
29 Şubat 2020
EMEKLİ AYLIKLARI VE PROMOSYON
1852 Okunma.
21 Şubat 2020
SGK ÖDEMELERİ
1041 Okunma.
14 Şubat 2020
TAŞERONLARIN ZORUNLU EMEKLİLİKLERİ
905 Okunma.
07 Şubat 2020
YURT DIŞINDA EMEKLİ MAAŞLARI KESİLMEYECEK
2689 Okunma.
31 Ocak 2020
YURT DIŞI BORÇLANMALAR GEREKÇESİZ İPTAL EDİLMEZ
2588 Okunma.
24 Ocak 2020
EVDE BAKIM MAAŞI
3662 Okunma.
17 Ocak 2020
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İŞ KAZALARI
5724 Okunma.
10 Ocak 2020
GSS PRİM BORCU OLANLAR 2020 YILINDA DA SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEK
1976 Okunma.
03 Ocak 2020
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLER
1025 Okunma.
27 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
888 Okunma.
20 Aralık 2019
ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
913 Okunma.
13 Aralık 2019
GSS PRİM BORCU OLANLAR
1063 Okunma.
06 Aralık 2019
ENGELLİ AYLIĞI VE KESİLME NEDENLERİ
1958 Okunma.
29 Kasım 2019
EMEKLİ MAAŞINA HACİZ UYGULANABİLİR Mİ?
2089 Okunma.
22 Kasım 2019
SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI
969 Okunma.
15 Kasım 2019
EKONOMİK ZORLUK YAŞAYAN İŞLETMELER
947 Okunma.
08 Kasım 2019
SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIK İLE SONUÇLARI
1075 Okunma.
01 Kasım 2019
EMEKLİLİKTE REFORM YAPILABİLİR
839 Okunma.
25 Ekim 2019
İŞ KAZALARINDA KAZALI VE HAK SAHİPLERİ NE YAPMALIDIR?
823 Okunma.
18 Ekim 2019
ÇALIŞAN ANNELERE SAĞLANAN DESTEKLER
1281 Okunma.
04 Ekim 2019
EYT’LİLER İLE İLGİLİ YAPILAN TEKLİFLER VE SON DURUM
925 Okunma.
27 Eylül 2019
ARABULUCULUK ZORUNLU MU?
872 Okunma.
20 Eylül 2019
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIKLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI
7083 Okunma.
13 Eylül 2019
GERİYE DÖNÜK BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI OLUR MU?
1190 Okunma.
06 Eylül 2019
HAKSIZ NEDENLE İŞE SON VERME
1264 Okunma.
30 Ağustos 2019
ENGELLİ AYLIĞI NASIL ALINIR?
1176 Okunma.
23 Ağustos 2019
AYLIKLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN NEDENLERİ
831 Okunma.
16 Ağustos 2019
İŞ KAZALARI İŞ CİNAYETİ Mİ?
1104 Okunma.
09 Ağustos 2019
KORUYUCU AİLELERE SAĞLANAN YARDIMLAR VE ŞARTLARI
7486 Okunma.
02 Ağustos 2019
YUNANİSTAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
1957 Okunma.
26 Temmuz 2019
EYT’LİLER HAKLI MI?
1588 Okunma.
19 Temmuz 2019
KIDEM TAZMİNATI NEDİR ve KİMLERE ÖDENİR?
818 Okunma.
12 Temmuz 2019
YURT DIŞI BORÇLANMA
901 Okunma.
05 Temmuz 2019
İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
769 Okunma.
28 Haziran 2019
ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ (2)
701 Okunma.
21 Haziran 2019
ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
907 Okunma.
14 Haziran 2019
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR
1080 Okunma.
07 Haziran 2019
YAŞLI BAKIM AYLIĞI
1124 Okunma.
31 Mayıs 2019
BAYRAM MÜJDESİ
1143 Okunma.
24 Mayıs 2019
EŞİNİN YANINDA SİGORTALI OLAN KADINLARA YARGIDAN KÖTÜ HABER
902 Okunma.
17 Mayıs 2019
HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
5317 Okunma.
10 Mayıs 2019
KIDEM TAZMİNATINDA KORE MODELİ VE EMEKLİLİK SİSTEMİ
1076 Okunma.
03 Mayıs 2019
SAMSUN İLİMİZ VE BÖLGESEL TEŞVİK
931 Okunma.
26 Nisan 2019
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
1119 Okunma.
19 Nisan 2019
SORU VE SORUNLAR
1019 Okunma.
12 Nisan 2019
KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM
1214 Okunma.
05 Nisan 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
1311 Okunma.
29 Mart 2019
SAHTE SİGORTALILIK
2473 Okunma.
15 Mart 2019
YENİ TEŞVİK UYGULAMASI
1190 Okunma.
08 Mart 2019
SORU - CEVAP
1304 Okunma.
01 Mart 2019
CÜCELER ENGELLİ STATÜSÜNDE SAYILACAKLAR
1232 Okunma.
22 Şubat 2019
ENGELLİ MAAŞI
1889 Okunma.
15 Şubat 2019
İŞE İADE DURUMU
1219 Okunma.
08 Şubat 2019
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARDA SON DURUM
1307 Okunma.
01 Şubat 2019
SAMSUN İSTİHDAMDA İLK ÜÇTE
1136 Okunma.
25 Ocak 2019
İŞSİZLİK FONU KALDIRILMALI MI?
1429 Okunma.
18 Ocak 2019
İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
1351 Okunma.
11 Ocak 2019
SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
1298 Okunma.
28 Aralık 2018
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMAN AŞIMI
1609 Okunma.
21 Aralık 2018
GSS PRİM BORCU OLANLAR SAKIN SÜREYİ KAÇIRMAYIN
1462 Okunma.
14 Aralık 2018
SOSYAL GÜVENLİKTE ÖNEMLİ BİLGİLER
1187 Okunma.
07 Aralık 2018
EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ NE OLACAK
1302 Okunma.
30 Kasım 2018
YURTDIŞI BORÇLANMA SÜRELERİ
1278 Okunma.
23 Kasım 2018
18 YAŞIN ALTINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ
1030 Okunma.
16 Kasım 2018
EMEKLİ AYLIKLARI BAĞLANDIĞI AY İÇİNDE ÖDENECEK
1042 Okunma.
09 Kasım 2018
REFORM SONRASI NE OLDU
998 Okunma.
02 Kasım 2018
İŞ SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ
1105 Okunma.
26 Ekim 2018
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
1275 Okunma.
19 Ekim 2018
KIDEM TAZMİNATI
1247 Okunma.
12 Ekim 2018
İŞ KAZALARINDA SAĞLANAN HAKLAR
1234 Okunma.
05 Ekim 2018
BAKICILARIN PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK
1306 Okunma.
28 Eylül 2018
SGK ZAMAN AŞIMI İÇİN ON YIL BEKLEMEYECEK AMA...
1310 Okunma.
14 Eylül 2018
BAG-KUR’DAN YURTDIŞI BORÇLANMADA İZLENECEK YOL
1613 Okunma.
07 Eylül 2018
İSTİHDAMDA ARTIŞ SAĞLANDI
1292 Okunma.
31 Ağustos 2018
65 YAŞ AYLIKLARI AYLIK ÖDENECEK
1391 Okunma.
17 Ağustos 2018
YANLIŞ BAĞLANAN AYLIKLAR
1763 Okunma.
03 Ağustos 2018
İŞ KAZALARI
1742 Okunma.
27 Temmuz 2018
YENİ İŞ KURACAK GENÇLERE SGK’DAN TEŞVİK
1366 Okunma.
20 Temmuz 2018
PRİM DESTEĞİ 2020 YILI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
2855 Okunma.
13 Temmuz 2018
KANSER HASTALARI ÖZELDE DE İLAVE ÜCRET ÖDEMEYECEK
1926 Okunma.
06 Temmuz 2018
YAPILANDIRMADA SÜREYE DİKKAT
1291 Okunma.
29 Haziran 2018
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARININ DURDURULMASI
1481 Okunma.
22 Haziran 2018
DUL VE YETİM AYLIĞI
1272 Okunma.
08 Haziran 2018
MERAK EDİLEN KONULARDA KISA BİLGİLER
1697 Okunma.
01 Haziran 2018
RAPOR PARASINI KİMLER HANGİ ŞARTLARLA ALABİLİR
2627 Okunma.
25 Mayıs 2018
SİGORTASIZ SÜRELER İÇİN NE YAPILABİLİR?
1306 Okunma.
18 Mayıs 2018
HANGİ EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAKLAR
1900 Okunma.
11 Mayıs 2018
GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI SİLİNİYOR
1616 Okunma.
27 Nisan 2018
SORULAR VE CEVAPLARI
1660 Okunma.
20 Nisan 2018
MALÛLİYETE SEVK EDİLEN SİGORTALILAR
1377 Okunma.
14 Nisan 2018
HAKSAHİPLERİNİNE BAĞLANAN AYLIKLAR
1167 Okunma.
06 Nisan 2018
EMEKLİ AYILIKLARI KESİLMESİ GEREKENLER
1283 Okunma.
30 Mart 2018
EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1645 Okunma.
23 Mart 2018
SOSYAL GÜVENLİKTE REFORM SONRASI
1477 Okunma.
16 Mart 2018
GSS PRİM BORCU OLANLAR
1538 Okunma.
09 Mart 2018
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
1606 Okunma.
02 Mart 2018
PRİM BORÇLARI OLDUĞUNDAN AYLIK BAĞLANMAYANLAR
1611 Okunma.
23 Şubat 2018
ŞÜPHELİ EMEKLİLİK
1819 Okunma.
16 Şubat 2018
SORULARINIZ VE CEVAPLARI
1328 Okunma.
09 Şubat 2018
ACİLDE İLAVE ÜCRETE DİKKAT
1561 Okunma.
02 Şubat 2018
EMEKLİ AYLIKLARI
1527 Okunma.
26 Ocak 2018
TEŞVİK UYGULAMALARI
1224 Okunma.
19 Ocak 2018
SOSYAL GÜVENLİĞİNİZE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI
1424 Okunma.
12 Ocak 2018
SORULAR VE CEVAPLARI
1174 Okunma.
05 Ocak 2018
TAŞERON İŞÇİLERİN HAK KAYBI OLMAYACAK
1247 Okunma.
29 Aralık 2017
TAŞERON İŞÇİLER
1781 Okunma.
15 Aralık 2017
YANLIŞ HESAPLANAN AYLIKLAR KESİLMEYECEK
1487 Okunma.
08 Aralık 2017
TAŞERON SORUNU ÇÖZÜLDÜ
1501 Okunma.
01 Aralık 2017
SGK’NIN SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜME ÖNEMLİ KATKILARI
1212 Okunma.
17 Kasım 2017
İSTİHDAM VERİLERİ VE YAPILAN ÖDEMELER
1284 Okunma.
11 Kasım 2017
GELECEKTE NE OLACAK
1234 Okunma.
03 Kasım 2017
EMEKLİLERİN AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN NEDENİ
1289 Okunma.
27 Ekim 2017
YURT DIŞI BORÇLANMA
1243 Okunma.
20 Ekim 2017
EMEKLİ AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?
2001 Okunma.
13 Ekim 2017
MALULLÜK AYLIĞI
1432 Okunma.
06 Ekim 2017
SİGORTALILIKLA İLGİLİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR
1122 Okunma.
29 Eylül 2017
YANLIŞ STATÜDEN AYLIK BAĞLANMIŞSA NE OLACAK?
1171 Okunma.
22 Eylül 2017
İŞ KAZALARINDAKİ ÖLÜMLER
1425 Okunma.
15 Eylül 2017
MERAK EDİLEN HUSUSLAR
1066 Okunma.
08 Eylül 2017
SGK YAPTIĞI YANLIŞ İŞLEMDEN DÖNERSE NE OLACAK
1268 Okunma.
25 Ağustos 2017
ÜLKEMİZDEKİ İŞ KAZALARININ DURUMU
1418 Okunma.
18 Ağustos 2017
EMEKLİLERE BAYRAM ÖDEMESİ YAPILMALI
1216 Okunma.
28 Temmuz 2017
DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA MÜRACAAT EDİLECEK
1461 Okunma.
21 Temmuz 2017
SGK TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ VE YANLIŞ ÖDEMELERİN (AYLIK VE GELİR) GERİ ALINMASI
4150 Okunma.
15 Temmuz 2017
İŞSİZLİK MAAŞINDA NE OLUYOR?
1239 Okunma.
07 Temmuz 2017
MUHTARLARIN PRİMLERİNİ İL ÖZEL İDARELERİ ÖDEYECEK
1298 Okunma.
30 Haziran 2017
SİGORTALILIK SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI
1334 Okunma.
23 Haziran 2017
SOSYAL YARDIM ALANLARIN YARDIMLARI KESİLEBİLİR
1341 Okunma.
16 Haziran 2017
BORÇLARDAN KURTULMA FIRSATI
1414 Okunma.
09 Haziran 2017
2020 YILINA ERTELENİYOR
1607 Okunma.
02 Haziran 2017
GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA
2278 Okunma.
26 Mayıs 2017
SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
1485 Okunma.
20 Mayıs 2017
POPÜLİST UYGULAMALAR BU HALE GETİRDİ
1454 Okunma.
12 Mayıs 2017
TRAKTÖRLE TARLAYA GİDERKEN KAZA OLURSA İŞ KAZASI SAYILIR MI?
1976 Okunma.
05 Mayıs 2017
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK VE SORUMLULUKLARI
3192 Okunma.
28 Nisan 2017
YILLAR GEŞSE BİLE CEZASIYLA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYIN
1615 Okunma.
21 Nisan 2017
MEVCUT YAPILANDIRMAYA BAŞVURMAYANLARA YENİ İMKAN
1497 Okunma.
14 Nisan 2017
ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
1293 Okunma.
07 Nisan 2017
MUHTARA PRİM MÜJDESİ
1680 Okunma.
31 Mart 2017
GSS’DE YENİ PRİM TUTARI 1 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
1522 Okunma.
24 Mart 2017
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAĞDURİYETLERİ SONA ERDİ
1571 Okunma.
17 Mart 2017
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI PRİMLER DEVLETTEN
1435 Okunma.
10 Mart 2017
GSS PRİMİNDE VE TIBBİ CİHAZIN TEMİNİNDE SORUN ÇÖZÜLDÜ
1525 Okunma.
03 Mart 2017
EMEKLİLERE VERİLECEK PROMOSYONLARDA ENGELLER KALKTI
1679 Okunma.
24 Şubat 2017
SAĞLIK HABERLERİ
1684 Okunma.
17 Şubat 2017
GSS PRİMi 53 TL’ YE DÜŞÜYOR BİRİKMİŞ BORÇLAR ERİYOR
1989 Okunma.
10 Şubat 2017
MALUL VE ENGELLİ AYLIĞI
1620 Okunma.
03 Şubat 2017
EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMELERİ YAPILACAK
1748 Okunma.
27 Ocak 2017
MEMUR EMEKLİLERİNE MÜJDE
1600 Okunma.
20 Ocak 2017
BELGESİZ ÇALIŞTIRANA PARA ve HAPİS CEZASI
1752 Okunma.
13 Ocak 2017
NİÇİN BÖYLE OLUYOR?
1427 Okunma.
06 Ocak 2017
SGK PEŞİNİ BIRAKMIYOR
1769 Okunma.
30 Aralık 2016
YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLDU?
1377 Okunma.
23 Aralık 2016
GSS BORÇLARI İÇİN SON GÜN 2 OCAK
1500 Okunma.
16 Aralık 2016
İŞSİZ SAYIMIZ 3 MİLYON 523 BİN KİŞİ OLDU
1504 Okunma.
09 Aralık 2016
ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
1758 Okunma.
02 Aralık 2016
İŞÇİLERİN KULLANMADIĞI YILLIK İZİN HAKKI NE OLACAK?
1670 Okunma.
25 Kasım 2016
AYLIĞINIZ KESİLMESİN
1565 Okunma.
18 Kasım 2016
HÜKÜMET SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEK
1848 Okunma.
11 Kasım 2016
BÖYLE KADER OLMAZ!
1717 Okunma.
28 Ekim 2016
KAĞIT REÇETELERDE BAŞHEKİM ONAYI KALKTI VE BORÇ YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILDI !
1730 Okunma.
21 Ekim 2016
SİGORTASIZ ÇALIŞMANIN SONUCU
1581 Okunma.
14 Ekim 2016
SOSYAL GÜVENLİKTE AKTÜERYAL DURUM
1515 Okunma.
07 Ekim 2016
SON GÜNÜ BEKLEMEYİN
1676 Okunma.
30 Eylül 2016
BANKA KREDİSİYLE EMEKLİLİK HAKKI
1759 Okunma.
23 Eylül 2016
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
1654 Okunma.
16 Eylül 2016
BİRDEN FAZLA ÇALIŞMA HALİNDE SİGORTALILIK
1540 Okunma.
09 Eylül 2016
PRİMDE İNDİRİM
1629 Okunma.
02 Eylül 2016
FARKLILIKLAR GİDERİLMELİ
1881 Okunma.
26 Ağustos 2016
PRİM BORÇLARINDA VE GSS’DE SON DURUM
1731 Okunma.
19 Ağustos 2016
PRİM BORÇLARINA AF ÇIKTI
2063 Okunma.
12 Ağustos 2016
ŞEHİT ve GAZİLER
1774 Okunma.
05 Ağustos 2016
EMEKLİ MAAŞLARINDAN HABERSİZ KESİNTİ YAPILIYORMU?
1670 Okunma.
29 Temmuz 2016
GSS BORÇLARI
1362 Okunma.
22 Temmuz 2016
PRİM BORÇLARINA AF GELİYOR
1914 Okunma.
15 Temmuz 2016
BORCU OLAN BAĞ-KUR’LU VE GSS’ LİLER SAĞLIK YARDIMI ALACAK
1986 Okunma.
08 Temmuz 2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SON DURUMA DİKKAT
1790 Okunma.
01 Temmuz 2016
VERGİ MÜKELLEFİ OLUPTA BAĞ-KUR TESCİLİ YAPILMAYANLAR
1843 Okunma.
24 Haziran 2016
EMEKLİ SANDIĞI’NA TABİ OLANLAR
1774 Okunma.
17 Haziran 2016
AYLIKLARDAKİ FARKLILIĞIN NEDENLERİ
1629 Okunma.
10 Haziran 2016
NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR
1649 Okunma.
03 Haziran 2016
İKİNCİ EMEKLİLİK GELİYOR
1588 Okunma.
27 Mayıs 2016
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN İLAVE ÜCRET KALDIRILACAK MI?
1941 Okunma.
20 Mayıs 2016
İLÇEMİZ SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜMDEN YETERLİ PAYI ALABİLDİ Mİ?
1556 Okunma.
13 Mayıs 2016
EMEKLİLERE PROMOSYON KAPIDA
1758 Okunma.
06 Mayıs 2016
KIDEM TAZMİNATINDA FLAŞ GELİŞME
2131 Okunma.
29 Nisan 2016
FATURAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRMAYIN!
1817 Okunma.
22 Nisan 2016
EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI
1696 Okunma.
19 Nisan 2016
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK
1739 Okunma.
08 Nisan 2016
65 YAŞ AYLIĞINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
2238 Okunma.
01 Nisan 2016
TAŞERONLAR
1881 Okunma.
25 Mart 2016
TERÖR MAĞDURLARINA YAPILAN YARDIMLAR
1728 Okunma.
19 Mart 2016
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN GSS’LİĞİ
1403 Okunma.
11 Mart 2016
ASGARİ ÜCRET VERGİ NEDENİYLE DÜŞÜYOR MU?
1839 Okunma.
04 Mart 2016
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYENLERE ÜMİT
2233 Okunma.
26 Şubat 2016
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1885 Okunma.
19 Şubat 2016
30 YIL ÜZERİNDE GÖREV YAPIP EMEKLİYE AYRILANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDENİYOR MU?
1776 Okunma.
12 Şubat 2016
PRİME ESAS GÜNLÜK/AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
1623 Okunma.
05 Şubat 2016
GSS VE EMEKLİLİK HAKKINDAKİ SORULARINIZ
1754 Okunma.
29 Ocak 2016
TORBA YASADAN MÜJDELİ HABERLER
2097 Okunma.
23 Ocak 2016
KIDEM TAZMİNATINDA SON DURUM
1724 Okunma.
15 Ocak 2016
SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEKMİ?
1924 Okunma.
08 Ocak 2016
KUAFÖRLER
2015 Okunma.
02 Ocak 2016
ASGARİ ÜCRET
1784 Okunma.
26 Aralık 2015
EMEKLİ MAAŞLARI
1769 Okunma.
19 Aralık 2015
İŞ KAZALARI DURDURULAMAZMI?
1520 Okunma.
12 Aralık 2015
KAMUDA İŞÇİYKEN MEMUR KADROSUNA GEÇENLERE MÜJDE!
2630 Okunma.
05 Aralık 2015
GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1562 Okunma.
28 Kasım 2015
HÜKÜMET PROGRAMINDAKİ YENİ HAKLAR
1402 Okunma.
20 Kasım 2015
SAĞLIKTA İLAVE ÜCRET
1488 Okunma.
14 Kasım 2015
ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİMİ
2244 Okunma.
07 Kasım 2015
RAPORLU SÜRELER
1399 Okunma.
31 Ekim 2015
ENGELLİLERE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI VE TANINAN HAKLAR
1801 Okunma.
24 Ekim 2015
EMEKLİ AYLIKLARINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?
1542 Okunma.
17 Ekim 2015
İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1447 Okunma.
10 Ekim 2015
İŞ ARAMA İZNİ NEDİR?
1329 Okunma.
03 Ekim 2015
EVDE BAKIM PARASI ALMANIN ŞARTLARI
2370 Okunma.
19 Eylül 2015
KIDEM TAZMİNATI
1660 Okunma.
12 Eylül 2015
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE VERİLEN HAKLAR
1689 Okunma.
05 Eylül 2015
GELİR TESTİ İÇİN SON GÜN
1781 Okunma.
29 Ağustos 2015
YÜKSEK ÖĞRENİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER
2004 Okunma.
22 Ağustos 2015
EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ OLURMU?
1734 Okunma.
15 Ağustos 2015
FİZİK TEDAVİ MERKEZİ
1640 Okunma.
08 Ağustos 2015
KAYIT DIŞI ÇALIŞMA
1524 Okunma.
01 Ağustos 2015
ÇOCUKLARIN SAĞLIK YARDIMLARI
1801 Okunma.
25 Temmuz 2015
BAYRAM MAAŞLARI
1553 Okunma.
11 Temmuz 2015
EMEKLİ AYLIKLARI
1922 Okunma.
04 Temmuz 2015
İŞ KAZALARI
1511 Okunma.
27 Haziran 2015
EV HİZMETLERİ
1724 Okunma.
20 Haziran 2015
İŞ KAZALARI
1813 Okunma.
13 Haziran 2015
EMEKLİLİK YAŞINI GERİYE ÇEKEN BORÇLANMALAR
7268 Okunma.
06 Haziran 2015
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
1851 Okunma.
30 Mayıs 2015
GSS PRİM BORÇLARI
1903 Okunma.
23 Mayıs 2015
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLARIN AYLIKLARI KESİLİR Mİ?
1867 Okunma.
16 Mayıs 2015
SORU VE SORUNLAR
1508 Okunma.
09 Mayıs 2015
ACİLDE İLAVE ÜCRET ALINABİLİR Mİ?
1642 Okunma.
02 Mayıs 2015
İŞSİZLİK MAAŞI
2122 Okunma.
25 Nisan 2015
EMEKLİ AYLIKLARI VE SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI
1592 Okunma.
18 Nisan 2015
MALÜLEN EMEKLİLİK
1976 Okunma.
11 Nisan 2015
PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ
1783 Okunma.
04 Nisan 2015
KIDEM TAZMİNATI
1678 Okunma.
28 Mart 2015
İŞ KAZALARI
1934 Okunma.
20 Mart 2015
GSS Prim Borçları
1633 Okunma.
14 Mart 2015
Memurların Emekli İkramiyesi
2053 Okunma.
07 Mart 2015
Prim Borçlarının Silinmesi
1842 Okunma.
27 Şubat 2015
Emeklilik Maaş Farkları
1985 Okunma.
21 Şubat 2015
GSS Prim Borçları
1659 Okunma.
14 Şubat 2015
Sigortasız işçi çalıştıranlar ve çalışıyormuş gibi bildirimde bulunanlar
2875 Okunma.
07 Şubat 2015
Bağ-Kur’luların prim borçlarının silinmesi
2321 Okunma.
30 Ocak 2015
EMEKLİLİĞE YANSIMAYAN SİGORTALILIK
2133 Okunma.
24 Ocak 2015
SAKATLIK İNDİRİMİ
1573 Okunma.
16 Ocak 2015
BAĞKUR EMEKLİLERİ HAKKINDA İNTİBAK
7361 Okunma.
09 Ocak 2015
İNTİBAK
1615 Okunma.
02 Ocak 2015
PRİM BORÇLARI
8854 Okunma.
26 Aralık 2014
YAŞI BEKLEYENLER EMEKLİ OLABİLECEKLER Mİ?
6143 Okunma.
19 Aralık 2014
İŞ KAZALARI
3727 Okunma.
12 Aralık 2014
GİDENLER DİKKAT !
3881 Okunma.
06 Aralık 2014
İŞTEN ÇIKARILANLARIN HAKLARI
8088 Okunma.
28 Kasım 2014
65 YAŞ AYLIĞI
7851 Okunma.
21 Kasım 2014
İNTİBAK
2717 Okunma.
14 Kasım 2014
EMEKLİ MAAŞLARI
8068 Okunma.
08 Kasım 2014
DOĞUM BORÇLANMASI
1633 Okunma.
01 Kasım 2014
SORU -CEVAP
1342 Okunma.
25 Ekim 2014
GSS Prim Borçluları
1592 Okunma.
18 Ekim 2014
Esnaf Sanatkarlar ve Çiftçiler
1812 Okunma.
11 Ekim 2014
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
1374 Okunma.
26 Eylül 2014
Yurdışı Borçlanma
1672 Okunma.
20 Eylül 2014
PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE ÖDENMESİ
1647 Okunma.
13 Eylül 2014
TORBA YASALAŞTI
1759 Okunma.
06 Eylül 2014
BIÇAK PARASI YASALMI VE NELER YAPILMALI
2398 Okunma.
30 Ağustos 2014
Tam gün yasasının uygulanması ve sorunları (Önceki haftanın devamı...)
1444 Okunma.
22 Ağustos 2014
Tam gün yasasının uygulanması ve sorunları
1360 Okunma.
16 Ağustos 2014
EMEKLİLİK
1415 Okunma.
09 Ağustos 2014
VATANDAŞIN BEKLENTİSİ
1168 Okunma.
02 Ağustos 2014
SAĞLIK YARDIMLARINDA İLAVE ÜCRET
6681 Okunma.
26 Temmuz 2014
ESKİDEN...
1575 Okunma.
19 Temmuz 2014
TAŞERON İŞÇİLİK MAĞDURİYETİ
1596 Okunma.
12 Temmuz 2014
AYLIK BAĞLAMA
1432 Okunma.
05 Temmuz 2014
KAYITDIŞI İSTİHDAM
7082 Okunma.
28 Haziran 2014
SİGORTALIĞA İLİŞKİN BİLGİLER
1470 Okunma.
21 Haziran 2014
SÜPER EMEKLİLERİN DURUMU
4844 Okunma.
14 Haziran 2014
PRİM AFFI
1550 Okunma.
07 Haziran 2014
DOĞUM BORÇLANMASINDA YENİ HAKLAR VERİLİYOR:
1452 Okunma.
31 Mayıs 2014
YASADA OLMASI BEKLENEN AMA HENÜZ KESİNLEŞMEYEN KONULAR
1393 Okunma.
23 Mayıs 2014
İLÇEMİZİN SAĞLIK RAPORU
6938 Okunma.
17 Mayıs 2014
İŞ KAZALARINDA ÜLKEMİZİN KARNESİ VE DÜNYADAKİ DURUM
4867 Okunma.
10 Mayıs 2014
YAŞI BEKLERKEN SAĞLIK HİZMETİ ALINABİLECEKMİ?
1925 Okunma.
03 Mayıs 2014
GEÇMİŞ YILLARI BAĞ-KUR’LU YAPMA HAKKI VERİLECEK Mİ?
2579 Okunma.
26 Nisan 2014
EMEKLİLİK ŞARTLARI
1588 Okunma.
19 Nisan 2014
SGDP NEDİR? KİMLER HAKKINDA UYGULANIR?
2003 Okunma.
12 Nisan 2014
SORU - CEVAP
1546 Okunma.
05 Nisan 2014
Prim Affı
1730 Okunma.
29 Mart 2014
İŞE İADE VE SONUÇLARI
1517 Okunma.
22 Mart 2014
YURTDIŞI BORÇLANMA NEDİR?
1465 Okunma.
15 Mart 2014
İSTATİSTİKSEL VERİLER
1500 Okunma.
08 Mart 2014
SAĞLIK YARDIMLARI
1284 Okunma.
01 Mart 2014
TEREDDÜT EDİLEN BAZI KAZALARIN İŞ KAZASI
2034 Okunma.
22 Şubat 2014
ANALIK HALİ NEDİR?
2329 Okunma.
15 Şubat 2014
İŞÇİ ALIMLARINDA TEŞVİK UYGULAMASI
1667 Okunma.
08 Şubat 2014
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN DURUMU NE OLACAK?
3038 Okunma.
01 Şubat 2014
PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
1894 Okunma.
25 Ocak 2014
SORU - CEVAP
1454 Okunma.
18 Ocak 2014
TORBA YASADA ESNAFIN PRİM BORCU HAKKINDA
1899 Okunma.
11 Ocak 2014
GSS Prim Borçları
1877 Okunma.
04 Ocak 2014
İŞ KAZALARI İLE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
1969 Okunma.
28 Aralık 2013
SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARI VE NEDENLERİ
1766 Okunma.
21 Aralık 2013
SAĞLIĞIMIZ
1393 Okunma.
14 Aralık 2013
ÇALIŞMA HAYATINA DAİR SORU VE SORUNLAR
1156 Okunma.
07 Aralık 2013
AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR, AYLIKLARIMIZ HER GEÇE YIL DÜŞERMİ?
2307 Okunma.
30 Kasım 2013
TIBBİ MALZEMELERİ KURUM KARŞILIYOR, ANCAK VATANDAŞ NİYE SATIN ALIYOR?
1460 Okunma.
23 Kasım 2013
GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI ZORUNLUMUDUR, VATANDAŞLARA ÇIKAN BORÇ NEDİR:
1331 Okunma.
15 Kasım 2013
TÜP BEBEK
1729 Okunma.
09 Kasım 2013
İş Kazaları
2105 Okunma.
01 Kasım 2013
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU:
1591 Okunma.
25 Ekim 2013
İLAVE ÜCRET-SAĞLIK
1463 Okunma.
Haber Yazılımı